BraVo- Bra Voksne

Våre BraVo kort er gjennom et stort fokus på voksenrollen, utviklet av personalet i Aker Barnehage over en periode på 1 1/2 år. Prosessen har vært preget av konstruktivt arbeid, kreativitet, gode i deer, nyttige refleksjoner og ansatte som vil :-)

I Aker Barnehage er vi opptatt av kvalitet. Det skal være god kvalitet på "varen" vi leverer; barn og foreldre skal bli møtt av dyktige ansatte, vi skal ha et godt og variert pedagogisk tilbud der både voksne og barn er aktive deltagere, vi skal ha barn som medvirker, vi skal ha bygninger av god kvalitet, vi skal ha et godt HMS system, vi skal ha gode leke-og oppholdsareal- men viktigst av alt: vi skal ha voksne som vet hvorfor de kommerpå jobb og hva som forventes av dem.

En av de viktigste kvalitetsperspektivene er prosesskvalitet. "Prosesskvaliteten handler mye om de relasjoner som oppstår mellom de som til daglig oppholder seg i barnehagen, og hvordan disse relasjoner blir opprettholdt og får utviklet seg"(Moa/ Wold Olsen, 2014).

"Barnehagelivet består av komplekse samspill mellom mennesker. Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet" (Rammeplan for barnehager).

Våre BraVo kort skal bruks i refleksjons- og vurderingsarbeidet vårt. På hvilken måte utfører vi et godt pedagogisk tilbud? Hva er våre kritiske suksessfaktorer? Hva må vi endre og hvorfor? På hvilken måte er vi motiverte for å jobbe med barn i førskolealder? 

Her kan du ta en titt på våre BraVo kort og veiledningshefte:

 Kompetansekort 2016

Veiledningshefte 2016