Foreldresamarbeid

Den viktigste kontakten, i tillegg til den relasjon som utvikles mellom voksen og barn i barnehagen, er den kontakten og det samarbeidet vi etablerer med deg som forelder. Du er den som kjenner ditt barn best, og viktigste bidragsytere, slik at vi sammen kan arbeide til det beste for barnet.

Daglig kontakt ved brining og henting er av stor betydning for å skape trygge barn, og gode overganger fra hjem til barnehage.

Oppslagstavle /dagens tavle i garderoben som inneholder informasjon om diverse ting som skjer i barnehagen.

Vi arrangerer ett foreldremøte om høsten, og ett om våren. Disse gjennomføres i samarbeid med samarbeidsutvalget. Tema vil variere alt etter foreldre og virksomhetens behov.

Vi innkaller til to foreldresamtaler i løpet av året. Dersom noen har behov for flere samtaler er det bare å ta kontakt.

Vi inviterer til familiekaffe flere ganger i året, påskefrokost og til andre fester for barn ogderes familier i forbindelse med våre høytider og arrangement.
Barna setter alltid stor pris på at dere besøker oss når vi inviterer. For barna er barnehagen en arena de identifiserer seg med, og som de har lyst til at du som mamma eller pappa og skal ta del i.