Våre grupper

Vi har 4 avdelinger. Avdelingene er delt inn i grupper ut fra alder. Vårt mål er at det i løpet av årene i barnehagen skal skje en naturlig lærings- og utviklingsprosess i tråd med barnets alder og behov.

Med dette for øyet er det helt klart at ettåringene ikke kan ha samme opplegg som femåringene. Våre pedagoger lager, i samarbeid med øvrig personale, opplegg og aktiviteter tilpasset gruppene ut fra vår virksomhetsplan.

 

 

Vi deler inn barna i grupper etter alder, og hver gruppe er bemannet ut fra antall barn og alder. Alle gruppene har hver sin pedagog, som legger til rette for og observerer barna sammen med det øvrige personalet. Pedagogene på den enkelte gruppe planlegger og gjennomfører foreldresamtaler med foresatte.

 

På Frøya og Draupne som er våre småbarnsavdelinger deler vi inn barna i tre grupper:

TROLL

VE

 VILJE

 

Fenja og Mjølner:

HUGIN

MUNIN 

HØVDINGAN(neste års skolestartere).