Visjon

Vi bygger framtida med den beste ressurs vi har- barna. Vårt verdigrunnlag gir oss en felles identitet - hva vi står for og hvordan vi utøver vårt arbeid. Omsorg og lek, læring og danning er begreper som går over i hverandre og representerer det helhetssyn vi har på barns utvikling. Barna skal vite at; jeg er til, jeg har min plass på jorda og jeg blir til i måten som du anerkjenner meg på.

Nyheter